FAQ

Vanliga frågor och svar

Pris på OVK beror på typ och storlek på byggnad, samt vilken typ av ventilationssystem det är. Vill du ha ett prisförslag på OVK eller in justering, skicka epost eller använd kontaktformulär. Ange fastigtighetsbeteckning, adress och omfattning, skicka gärna med tidigare OVK protokoll.

I offert från JRLuftkontroll ingår allt från budlapp till protokoll.

OVK regleras i Plan och Bygglagen och Kommunens Byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet.

Intervall är enligt denna lista:

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Ingen text ännu

Ingen text ännu

Ingen text ännu