Referenser

JR Luftkontroll har genom åren genomfört många projekt, allt från självdragsventilation i äldre byggnader till nybyggt med FTX. 

Nedan finns ett urval av referenskunder. 

Retta logotyp